Yamashibu-Turnier 13.09.2014

Fotos von E. z. Megede & V. Witt